POMŮCKY | 2008

Ilustrace k pomůckám výuky angličtiny, především do Indie, pro děti se sluchovým a částečným zrakovým postižením. 

Zpět