JMHD | 2012-13

Charakteristika vizuálního stylu, úprava loga, grafické výstupy a ilustrace.

Společnost se zabývá provozováním parních vlaků na úzkokolejné trati v Jindřichově Hradci. Výběr písma, barevnost, grafická úprava i styl pérových ilustrací proto navazuje na historizující atmosféru tohoto železničního prostředí.

Zpět