GASK / Lektorské centrum | 2014

Základní myšlenkou Lektorského centra / GASK je vytvoření prostoru, kde se přibližuje výtvarné umění, především dětem, pomocí jednoduchých her a instalací. Hry a objekty by měly v dětech nenásilně aktivovat výtvarné cítění a poskytovat základní informace o vybraných stylech, dílech nebo autorech. Děti by měly hrou aktivně vstupovat do vytváření konkrétních obrazů a tak získávat jak informace, tak jistotu pro vlastní vizuální vyjádření. Více smyslové vnímání a individuální vstupování do jednotlivých děl a procesů tvorby by mělo přibližovat a podněcovat zájem o výtvarné umění. Vstoupením do uměleckého díla, bořením jednoduchých bariér, typu počmárám Picassa, lezu v Mondrianovi, by se měla překonat hranice, že výtvarné umění je vzdálené a hůř pochopitelné. Interiér a jeho vybavení udává rámec pro další tematicky zaměřené výstavy, projekty a workshopy na další témata z oblasti umění.

Kreslící tapety s motivy Ikony výtvarného umění. Tři principy kreslící hry – typ A) kreslení podle čísel. Některé motivy mají pouze jednu linii, ty, u kterých je linií víc, odlišení barvou (modrá 1,2,3… zelená 1, 2, 3….). Typ B) vybarvování polí konkrétní barvou. Typ C) vybarvování a kreslení podle vlastní rozvahy, na tapetě jsou pouze záchytné body/pole. Síla linie kresby 0,5cm, černá. Záchytné body nebo označení pro vybarvování v základních barvách.Transparentní folie je snadno omyvatelná, pokreslitelná běžným tabulovým fixem. Transparentnost folie zachovává barevný výraz omítek, společný pro celý prostor centra.

Autorem architektonického řešení je Atelier M1.

Černobílé fotografie - V. Jirásek.

Zpět