AVČR | 2013

AVČR HUSOVA | ÚPRAVA POVRCHU DVORA

Cílem návrhu bylo reliéfní narušení kompaktní, kamenné, stávající plochy dvora.

Jedná se o 6 trojúhelníkových grafických segmentů, které se opakují v síti pravidelného rastru.

Motiv je nepravidelně vynecháván s důrazem na komunikační trasy.

Segment je rovnostranný trojúhelník o rozměru 1250 mm.

Architektonické řešení Atelier M1.

Zpět